BATU GANTUNG, OPERA BATAK


PERAN:

  • Bapak Duma
  • Mamak Duma
  • Duma
  • Bapak Pulik
  • Mamak Pulik
  • Pulik
  • Horas

Ringkasan cerita:

Di suatu kampung yang terdapat di propinsi sumatera utara tepatnya di wilayah sekitar Danau Toba tinggallah beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang begitu pekat. Penduduk yang tinggal di sana masih mempunyai hubungan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Tersebutlah salah satu keluarga yang mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Duma. Keluarga Duma mempunyai kerabat yang sangat dekat dengan keluarga Pulik. Lanjutkan membaca BATU GANTUNG, OPERA BATAK

Iklan